Ekologické zásady na chalupě

31.07.2013 22:21

Respektujeme přírodu

Při provozu chaloupky se snažíme dodržovat základní zásady trvale udržitelného života:

1. poskytovat relevantní "eko" informace svým hostům
2. podporovat ekologické hospodaření na zahradě (kompostování, žádná chemická hnojiva..)
3. třídit odpady, šetřit vodou a energiemi
4. chránit přírodní a kulturní dědictví
5. podporovat místní ekonomiku